Tajemnice Radosne Różańca Świętego

Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

Chryste, w dniu Zwiastowania Ojciec Twój posłał do Nazaretu Zwiastuna, aby wybranej dla Ciebie Matce opowiedzieć o tym, że w Niej Twoje Słowo ma okryć się Ciałem. I odtąd, od Zwiastowania, jest na świecie Boże Ciało. Przez wiarę oglądamy Twoje Boże Ciało w Eucharystii. I wielbimy Ciebie, przenosząc się myślą do Nazaretu, gdzie Twoja Matka słyszy wolę Ojca: „Oto poczniesz i porodzisz Syna”.
Wielbimy Twoje Ciało, które otrzymałeś z woli Ojca za sprawą Ducha Świętego z Najświętszej Maryi Panny.

Nawiedzenie św. Elżbiety

Twoja Matka przyniosła Ciebie, Jezu Chryste, do Elżbiety. Była to pierwsza procesja Bożego Ciała na świecie, a prawdziwą żywą monstrancją była Maryja. Odtąd my, Chryste, nosimy Twoje Boże Ciało po ziemi. Odbywamy procesję. Radujemy się tym, że pozwalasz się nosić. Pozwoliłeś się nieść Twojej Matce. Wiesz, jak głęboki wstrząs ogarnął Elżbietę i jej nienarodzonego syna, podczas spotkania z Tobą. Wiesz także, co dzieje się w sercach ludzkich, gdy spotykasz się z nimi w Komunii świętej i wędrujesz wynoszony ze świątyń przez wiernych w ich codzienne życie. Nieustannie trwa procesja Twojego Bożego Ciała.
Wielbimy Cię, Boże żywy, idący w niewidzialnym pochodzie przez świat.

Narodzenie Pana Jezusa

To było w Betlejem… Żłób był pusty, jak niekiedy bywa pustą świątynia, ołtarz, kielich… Ale gdy Matka Twoja wydała Ciebie na świat, żłób stał się pełny Boga – jak pełne są nasze świątynie, ołtarze, kielichy. Twoje Boże Narodzenie było narodzeniem Chleba żywego, który z nieba zstąpił i zapowiedzią życia: „Kto pożywa Ciała Mego, żyć będzie na wieki”. Od chwili, gdy znalazłeś się w Betlejem, świat ma pokarm na życie wieczne. Z Twojego Ciała żywi się Twój Kościół, Rodzina ludzka. Powiedziałeś: „Ciało moje prawdziwie jest pokarmem, Krew moja prawdziwie jest napojem”.
A my wierzymy Twoim słowom. Wyznajemy żywą wiarę w Twoją przedziwną obecność w Eucharystii, Synu Maryi.

Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni

Dokąd zaniosła Cię Twoja Matka, by ofiarować Ojcu Przedwiecznemu? Do świątyni. I dokąd Cię mają zanieść biskupi i kapłani, gdzie jest Twoje miejsce, gdzie mamy Cię ofiarować Ojcu? W świątyni. Tę drogę ustaliła Twoja Matka. Ona, Matka Wieczystego Kapłana wiedziała najlepiej, gdzie ma się dopełniać Twoje nieustanne oddanie Ojcu. Zanim sam ofiarowałeś się Ojcu na krzyżu, Twoja Matka ofiarowała Cię w świątyni.
Wielbimy Cię Chryste, obecny w Niekrwawej Ofierze na tylu ołtarzach świata.

Znalezienie Pana Jezusa w świątyni

Znaleziono Ciebie, Jezu Chryste, w świątyni. Dziwiła się temu Twoje Matka, chociaż sama Cię kiedyś tam przyniosła. I dziwił się temu Józef. A Ty wyjaśniłeś, że w świątyni rozstrzygają się sprawy Ojca, a w sprawach Ojca Twego potrzebujesz być. Przez to dałeś nam wskazanie, że najwspanialszym miejscem, w którym zawsze Ciebie można znaleźć, jest świątynia.
Gorąco pragniemy, aby każda świątynia katolicka byłą miejscem spotkania z Tobą dla wszystkich szukających Boga.

Teksty zaczerpnięto z: Kard. Stefan Wyszyński, „Różaniec w obliczu Chrystusa Eucharystycznego”, Warszawa, 30-31.08.1973; 2.11.1975.

 

Tajemnice Radosne Różańca Świętego

Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

Chryste, w dniu Zwiastowania Ojciec Twój posłał do Nazaretu Zwiastuna, aby wybranej dla Ciebie Matce opowiedzieć o tym, że w Niej Twoje Słowo ma okryć się Ciałem. I odtąd, od Zwiastowania, jest na świecie Boże Ciało. Przez wiarę oglądamy Twoje Boże Ciało w Eucharystii. I wielbimy Ciebie, przenosząc się myślą do Nazaretu, gdzie Twoja Matka słyszy wolę Ojca: „Oto poczniesz i porodzisz Syna”.
Wielbimy Twoje Ciało, które otrzymałeś z woli Ojca za sprawą Ducha Świętego z Najświętszej Maryi Panny.

Nawiedzenie św. Elżbiety

Twoja Matka przyniosła Ciebie, Jezu Chryste, do Elżbiety. Była to pierwsza procesja Bożego Ciała na świecie, a prawdziwą żywą monstrancją była Maryja. Odtąd my, Chryste, nosimy Twoje Boże Ciało po ziemi. Odbywamy procesję. Radujemy się tym, że pozwalasz się nosić. Pozwoliłeś się nieść Twojej Matce. Wiesz, jak głęboki wstrząs ogarnął Elżbietę i jej nienarodzonego syna, podczas spotkania z Tobą. Wiesz także, co dzieje się w sercach ludzkich, gdy spotykasz się z nimi w Komunii świętej i wędrujesz wynoszony ze świątyń przez wiernych w ich codzienne życie. Nieustannie trwa procesja Twojego Bożego Ciała.
Wielbimy Cię, Boże żywy, idący w niewidzialnym pochodzie przez świat.

Narodzenie Pana Jezusa

To było w Betlejem… Żłób był pusty, jak niekiedy bywa pustą świątynia, ołtarz, kielich… Ale gdy Matka Twoja wydała Ciebie na świat, żłób stał się pełny Boga – jak pełne są nasze świątynie, ołtarze, kielichy. Twoje Boże Narodzenie było narodzeniem Chleba żywego, który z nieba zstąpił i zapowiedzią życia: „Kto pożywa Ciała Mego, żyć będzie na wieki”. Od chwili, gdy znalazłeś się w Betlejem, świat ma pokarm na życie wieczne. Z Twojego Ciała żywi się Twój Kościół, Rodzina ludzka. Powiedziałeś: „Ciało moje prawdziwie jest pokarmem, Krew moja prawdziwie jest napojem”.
A my wierzymy Twoim słowom. Wyznajemy żywą wiarę w Twoją przedziwną obecność w Eucharystii, Synu Maryi.

Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni

Dokąd zaniosła Cię Twoja Matka, by ofiarować Ojcu Przedwiecznemu? Do świątyni. I dokąd Cię mają zanieść biskupi i kapłani, gdzie jest Twoje miejsce, gdzie mamy Cię ofiarować Ojcu? W świątyni. Tę drogę ustaliła Twoja Matka. Ona, Matka Wieczystego Kapłana wiedziała najlepiej, gdzie ma się dopełniać Twoje nieustanne oddanie Ojcu. Zanim sam ofiarowałeś się Ojcu na krzyżu, Twoja Matka ofiarowała Cię w świątyni.
Wielbimy Cię Chryste, obecny w Niekrwawej Ofierze na tylu ołtarzach świata.

Znalezienie Pana Jezusa w świątyni

Znaleziono Ciebie, Jezu Chryste, w świątyni. Dziwiła się temu Twoje Matka, chociaż sama Cię kiedyś tam przyniosła. I dziwił się temu Józef. A Ty wyjaśniłeś, że w świątyni rozstrzygają się sprawy Ojca, a w sprawach Ojca Twego potrzebujesz być. Przez to dałeś nam wskazanie, że najwspanialszym miejscem, w którym zawsze Ciebie można znaleźć, jest świątynia.
Gorąco pragniemy, aby każda świątynia katolicka byłą miejscem spotkania z Tobą dla wszystkich szukających Boga.

Teksty zaczerpnięto z: Kard. Stefan Wyszyński, „Różaniec w obliczu Chrystusa Eucharystycznego”, Warszawa, 30-31.08.1973; 2.11.1975.

 

Galeria