Duszpasterze

Proboszcz
ks. kan. dr Piotr Borys 
w parafii od sierpnia 2018 roku

Wikariusz
ks. Zbigniew Żurek
w parafii od sierpnia 2023 roku

Księża Proboszczowie

1813 – … ks. Maciej Żebrowski
1814 – 1858 ks. Franciszek Robakowski
1859 ks. Józef Plewczyński
1860 – 1875 ks. Karol Pyszkowski
1875 – 1903 ks. Franciszek Chróstowski
(?) – 1911 ks. St. Śliwerski
1911 – 1929 ks. Edward Skupieński
1929 – czerwiec 1967 ks. Feliks Grodecki
czerwiec 1967 – listopad 1973 ks. Marian Godlewski
grudzień 1973 – maj 1978 ks. Stanisław Romanowski
wrzesień 1978 – listopad 1988 ks. Władysław Nowak
listopad 1988 – maj 1997 ks. Edmund Rzeszowski
maj 1997 – czerwiec 1999 ks. Andrzej Parys
czerwiec 1999 – czerwiec 2005 ks. Sławomir Wojciechowski
lipiec 2005 – czerwiec 2012 ks. kan. Marek Wolniewicz
lipiec 2012 – sierpień 2018 ks. Jacek Zalewski
wrzesień 2018 ks. kan. dr Piotr Borys

Księża Wikariusze

-1967 ks. Stanisław Kruzel
1996 – 1997 ks. Bogdan Zasada
1997 – 1999 ks. Marcin Loretz
1999 – 2000 ks. Grzegorz Jaszczyk
2000 – 2001 ks. Jacek Brociek
2001 – 2004 ks. Sławomir Chmielewski
2004 – 2006 ks. Bogusław Zalewski
2006 – 2011 ks. Paweł Witkowski
2011 – 2013 ks. Jarosław Nowakowski
2013 – 2017 ks. Piotr Kłaput
2017 – 2018 ks. Robert Mikos
2018 – 2021 ks. Bartosz Jankowski
2021 – 2023 ks. Piotr Ambroziak
2023 – ks. Zbigniew Żurek

 

Duszpasterze

Proboszcz
ks. kan. dr Piotr Borys 
w parafii od sierpnia 2018 roku

Wikariusz
ks. Zbigniew Żurek
w parafii od sierpnia 2023 roku

Księża Proboszczowie

1813 – … ks. Maciej Żebrowski
1814 – 1858 ks. Franciszek Robakowski
1859 ks. Józef Plewczyński
1860 – 1875 ks. Karol Pyszkowski
1875 – 1903 ks. Franciszek Chróstowski
(?) – 1911 ks. St. Śliwerski
1911 – 1929 ks. Edward Skupieński
1929 – czerwiec 1967 ks. Feliks Grodecki
czerwiec 1967 – listopad 1973 ks. Marian Godlewski
grudzień 1973 – maj 1978 ks. Stanisław Romanowski
wrzesień 1978 – listopad 1988 ks. Władysław Nowak
listopad 1988 – maj 1997 ks. Edmund Rzeszowski
maj 1997 – czerwiec 1999 ks. Andrzej Parys
czerwiec 1999 – czerwiec 2005 ks. Sławomir Wojciechowski
lipiec 2005 – czerwiec 2012 ks. kan. Marek Wolniewicz
lipiec 2012 – sierpień 2018 ks. Jacek Zalewski
wrzesień 2018 ks. kan. dr Piotr Borys

Księża Wikariusze

 

-1967 ks. Stanisław Kruzel
1996 – 1997 ks. Bogdan Zasada
1997 – 1999 ks. Marcin Loretz
1999 – 2000 ks. Grzegorz Jaszczyk
2000 – 2001 ks. Jacek Brociek
2001 – 2004 ks. Sławomir Chmielewski
2004 – 2006 ks. Bogusław Zalewski
2006 – 2011 ks. Paweł Witkowski
2011 – 2013 ks. Jarosław Nowakowski
2013 – 2017 ks. Piotr Kłaput
2017 – 2018 ks. Robert Mikos
2018 – 2021 ks. Bartosz Jankowski
2021 – 2023 ks. Piotr Ambroziak
2023 – ks. Zbigniew Żurek

 

Galeria