Odwiedziny Duszpasterskie
2022/2023

Drodzy Parafianie! prosimy o przesłanie nam zgłoszenia chęci spotkania z kapłanem podczas tradycyjnych odwiedzin duszpasterskich.

    Polityka prywatności

    Galeria