Parafialny Zespół CARITAS

Parafialny Zespół CARITAS w Chynowie został powołany do istnienia 18 lutego 1999 roku.

Podejmowane działania:

niesienie doraźnej pomocy finansowej lub rzeczowej rodzinom potrzebującym, wielodzietnym(rozprowadzanie żywności z pomocy unijnej – program PAED)
odwiedziny ludzi starszych i chorych z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia
rozdawanie paczek światecznych potrzebującym
organizacja Dnia Chorych – 3 maja – zakończonego agapą w salce katechetycznej
umożliwianie wyjazdu na kolonie letnie organizowane przez Caritas Archidiecezji Warszawskiej (całkowicie finansowanego dla dzieci z ubogich rodzin)
wspólpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Komisją Antyalkoholową, miejscowymi szkołami.
Pozyskiwanie środków pieniężnych:

  • działalność własna zespołu: sprzedaż zniczy, palm, świec Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, świec wielkanocnych;
  • z przekazanego 1% podatku dochodowego;
  • darowizny.

Parafialny Zespół CARITAS

Parafialny Zespół CARITAS w Chynowie został powołany do istnienia 18 lutego 1999 roku.

Podejmowane działania:

niesienie doraźnej pomocy finansowej lub rzeczowej rodzinom potrzebującym, wielodzietnym(rozprowadzanie żywności z pomocy unijnej – program PAED)
odwiedziny ludzi starszych i chorych z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia
rozdawanie paczek światecznych potrzebującym
organizacja Dnia Chorych – 3 maja – zakończonego agapą w salce katechetycznej
umożliwianie wyjazdu na kolonie letnie organizowane przez Caritas Archidiecezji Warszawskiej (całkowicie finansowanego dla dzieci z ubogich rodzin)
wspólpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Komisją Antyalkoholową, miejscowymi szkołami.
Pozyskiwanie środków pieniężnych:

  • działalność własna zespołu: sprzedaż zniczy, palm, świec Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, świec wielkanocnych;
  • z przekazanego 1% podatku dochodowego;
  • darowizny.

Galeria