Poniedziałek 8 stycznia

7:00 + Wiesława (m) Szczepańskiego w 6 r. śm

Wtorek 9 stycznia

7:00  + Marka Urbaniaka ( 13 r. śm), Jana, Sabinę Urbaniak, Jana, Helenę, Henryka Antoszczuk

7:00

Środa 10 stycznia

7:00 + Danutę Postek w 15 r. śm, Stanisława (m) Postek, Krystynę, Zdzisława Skrzypczaków, Jadwigę, Wiesława Kowalskich

Czwartek 11 stycznia

7:00  + Kazimierę Pacholską w 17 r. śm, zm. z rodz. Pacholskich, Rogozińskich, Bogumiłów, Danutę Jesiotr, Aldonę Lubecką

7:00 + Mariusza Rokita ( mpp)

Piątek 12 stycznia

7:00 W intencji parafian

7:00 + Gabrielę Pielaszek ( 4 r. śm), Bolesława Pielaszek, Janusza Pielaszek, Sylwię Kowalczyk

Sobota 13 stycznia

7:00 + Genowefę Lis ( od Koła Różańcowego z Piekuta)

18:00  + Martę i Józefa Kocyk, Lucjana Ptasiewicz

Niedziela 14 stycznia

8:00 + Teodozję Jędral ( 15 r. śm), Tadeusza Jędrala, Bronisławę i Józefa Latos

9:30 + Genowefę Goździewską ( 19 r. śm), Jana Goździewskiego, Władysławę i Stanisława Gajdak, Władysława Piekarskiego oraz zmarłych z tych rodzin

11:00  + Irenę i Jana Łukasiewicz, Annę i Henryka Marzec

12:30  + Leokadię Królak w 1 r. śm, Tadeusza Królaka

18:00 + Stanisława Bagińskiego, zm. z rodz. Bagińskich, Urbańskich, Martyniaków, za dusze w czyśćcu cierpiące