Poniedziałek 6 listopada

7:00 Czytanie wypominków

7:30 Msza wypominkowa

18:00 + Mariannę Czerniszewską w 5 r. śm, Mariana Czerniszewskiego w 9 r. śm

Wtorek 7 listopada

7:00 + Krystynę Sobiepanek w 9 r. śm, Ryszarda Sobiepanek, Michała, Julię Serwatka, Halinę, Edmunda Płodczyk, Józefę, Feliksa, Jerzego, zm z rodz. Sobiepanek

18:00

Środa 8 listopada

7:00

18:00

Czwartek 9 listopada

7:00

18:00 + Marek Sobiepanek ( mpp)

Piątek 10 listopada

7:00

17:00 koronka do Miłosierdzia Bożego

18:00 + Zenobię, Kazimierza Klatka, Wandę, Kazimierza Małolepszych, Bronisławę, Bronisława Pietrzaków

Sobota 11 listopada

7:00 + Renatę Marciniuk ( imieninowa)

10:00 w intencji Ojczyzny

18:00 + Mariannę Bagińską ( 15 r. śm), zm. z rodz. Bagińskich, Urbańskich, Martyniaków

Niedziela 12 listopada

8:00 + Kazimierę, Hannę, Zenobiusza Putkiewicz, zm z rodz. Putkiewiczów, Henryka Kreta

9:30 + Irenę Buga ( 6 r.śm), Zygmunta ,Stanisława i Romana Buga, Jana Katalę, Anielę Dębowską

11:00  + Martę, Tomasza ( 39 r.śm ), Zofię, Juliana, Wacława Petrykowskich, Mariannę, Józefa Nowak, Władysława Kwiatkowskiego, zmarłych teściów

12:30 + Ryszarda Matysiaka w 13 r. śm

18:00 + Wojciecha Barańskiego ( 19 r. śm), Mariana, Zofię, Mirosława Barańskich, Henryka Petrykowskiego, Teresę i Mieczysława Jaros