Poniedziałek 2 października

7:00 Czytanie wypominków

7:30 Msza wypominkowa

18:00 + Zygmunta Badowskiego w 16 r. śm, Wiesława Badowskiego, wszystkich zmarłych z rodziny Badowskich

Wtorek 3 października

7:00 + Henrykę Przybylską  9 r. śm,  Henryka (m) Przybylskiego 23 r. śm i zm. z rodz. Przybylskich i Belków

18:00 rez.

Środa 4 października

7:00 + Mirosława Rosłańca ( od Wójcików  z Warszawy)

18:00 + Franciszka 25 r. śm i Zofię Jaworków, Danutę, Henryka Michalczaków, Kazimierza (m), Bronisławę, Tadeusza, Mariana, Edwarda Woźniaków, Zdzisława Żelazo

Czwartek 5 października

7:00 + Mirosława Rosłańca ( od kolegów z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej w Piasecznie )

18:00 + Tomasza Sobieraj w 6 r. śm

Piątek 6 października

7:00 W intencji Parafian

17:00 koronka do Miłosierdzia Bożego

18:00 rez.

Sobota 7 października

7:00 W intencji Kół Żywego Różańca, za kapłanów i o powołania kapłańskie i zakonne

18:00 + Alicję, Jana Sobieraj, Stefanię, Stanisława Sosnowskich, zm z rodz. Sobieraj i Sosnowskich

Niedziela 8 października

8:00 + Genowefę i Antoniego Ciok, Zofię i Mariana, Wojciecha, Mirosława Barańskich, Teresę Jaros, dziadków Cioków

9:30 + Janinę, Ryszarda i Wincentego Kuchta, dziadków Kuchtów i Walczaków

11:00  + Wacława Urbańskiego w 16 r. śm, zmarłych z rodz. Bagińskich, Urbańskich, Martyniaków, za dusze w czyśćcu cierpiące

12:30 Kazimierza Urbaniaka w 6 r .śm, Jadwigę Urbaniak, Wacława Urbaniaka, Mariannę, Józefa Wojciechowskich, Wiesławę, Tadeusza, Zbigniewa Jaworskich

18:00 + Eugeniusza Bąk w 7 r .śm, Mariannę Bąk