Cmentarz

Plan Cmentarza

Najstarsze groby jakie możemy dziś znaleźć na cmentarzu założonym dla parafii w Chynowie pochodzą sprzed przeszło stu lat. Wśród nich znajduje się, pochodzący z 1903 r., grób jednego z proboszczów chynowskiej parafii – ks. Franciszka Chróstowskiego. W uroczystość Wszystkich Świętych (1 XI) na cmentarzu odprawiana jest Msza Święta oraz odbywa się procesja żałobna połączona z modlitwą za zmarłych poleconych w wypominkach jednorazowych. Również 2. XI w Dzień Zaduszny (wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych) udajemy się tam w procesji z kościoła, po Mszy św. w intencji parafian zmarłych w ostatnim roku .

Nazwa „cmentarz” pochodzi od greckiego słowa koimeterion (κοιμητηριον), które dosłownie oznacza „miejsce gdzie się śpi”. Dlatego Chrześcijanin miejsce to kojarzy z nadzieją przyszłego zmartwychwstania – przebudzenia się ze snu. Określenie „nekropolia” – miasto zmarłych – wydaje się być tej nadziei pozbawione. Cmentarz parafialny jest miejscem szczególnym: ziemia jest tu poświęcona; pomocą w odnalezieniu przestrzeni modlitwy i refleksji będzie nasze godne zachowanie (m. in.: nie prowadzimy tu zbyt głośnych rozmów – także przez telefon komórkowy, nie jeździmy rowerem, nie wprowadzamy psów, nie palimy papierosów itd.). Ważna jest również nasza troska o czystość wokół pomników i odpowiedzialne segregowanie odpadów (oddzielnie naturalnych wieńców i kwiatów, oddzielnie wypalonych lampek, zniczy i sztucznej dekoracji).

Cmentarz jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, a więc ubezpieczenie to dotyczyć będzie nieszczęśliwych wypadków, nie podlegają mu jednak uszkodzenia pomników nagrobnych. Ubezpieczenia poszczególnych grobów i pomników od aktów wandalizmu, przypadkowego uszkodzenia lub zniszczenia mogą dokonywać indywidualnie osoby sprawujące nad nimi pieczę.

Każdy właściciel grobu co 20 lat zobowiązany jest wnieść opłatę administracyjną za miejsce na cmentarzu nazywaną „pokładnym” przeznaczoną na pokrycie kosztów utrzymania cmentarza. Dlatego też przy okazji kolejnego pochówku, jak również prac przy pomniku administrator cmentarza sprawdza, czy aktualna jest opłata pokładnego. W pozostałych kwestiach związanych z cmentarzem zastosowanie mają przepisy Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. nr 23, poz. 295 ze zm.) oraz przepisy Rozporządzenia wykonawczego do Ustawy o cmentarzach (Dz. U. z 1972 r. nr 47, poz. 299).

Cmentarz

Plan Cmentarza

Najstarsze groby jakie możemy dziś znaleźć na cmentarzu założonym dla parafii w Chynowie pochodzą sprzed przeszło stu lat. Wśród nich znajduje się, pochodzący z 1903 r., grób jednego z proboszczów chynowskiej parafii – ks. Franciszka Chróstowskiego. W uroczystość Wszystkich Świętych (1 XI) na cmentarzu odprawiana jest Msza Święta oraz odbywa się procesja żałobna połączona z modlitwą za zmarłych poleconych w wypominkach jednorazowych. Również 2. XI w Dzień Zaduszny (wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych) udajemy się tam w procesji z kościoła, po Mszy św. w intencji parafian zmarłych w ostatnim roku .

Nazwa „cmentarz” pochodzi od greckiego słowa koimeterion (κοιμητηριον), które dosłownie oznacza „miejsce gdzie się śpi”. Dlatego Chrześcijanin miejsce to kojarzy z nadzieją przyszłego zmartwychwstania – przebudzenia się ze snu. Określenie „nekropolia” – miasto zmarłych – wydaje się być tej nadziei pozbawione. Cmentarz parafialny jest miejscem szczególnym: ziemia jest tu poświęcona; pomocą w odnalezieniu przestrzeni modlitwy i refleksji będzie nasze godne zachowanie (m. in.: nie prowadzimy tu zbyt głośnych rozmów – także przez telefon komórkowy, nie jeździmy rowerem, nie wprowadzamy psów, nie palimy papierosów itd.). Ważna jest również nasza troska o czystość wokół pomników i odpowiedzialne segregowanie odpadów (oddzielnie naturalnych wieńców i kwiatów, oddzielnie wypalonych lampek, zniczy i sztucznej dekoracji).

Cmentarz jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, a więc ubezpieczenie to dotyczyć będzie nieszczęśliwych wypadków, nie podlegają mu jednak uszkodzenia pomników nagrobnych. Ubezpieczenia poszczególnych grobów i pomników od aktów wandalizmu, przypadkowego uszkodzenia lub zniszczenia mogą dokonywać indywidualnie osoby sprawujące nad nimi pieczę.

Każdy właściciel grobu co 20 lat zobowiązany jest wnieść opłatę administracyjną za miejsce na cmentarzu nazywaną „pokładnym” przeznaczoną na pokrycie kosztów utrzymania cmentarza. Dlatego też przy okazji kolejnego pochówku, jak również prac przy pomniku administrator cmentarza sprawdza, czy aktualna jest opłata pokładnego. W pozostałych kwestiach związanych z cmentarzem zastosowanie mają przepisy Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. nr 23, poz. 295 ze zm.) oraz przepisy Rozporządzenia wykonawczego do Ustawy o cmentarzach (Dz. U. z 1972 r. nr 47, poz. 299).

Galeria