Podziękowanie za troskę o Dobra Kultury naszej parafii i...