Bielanki

Bielanki czyli służba liturgiczna dziewcząt. W naszej parafii jest obecnie osiem bielanek. Choć to niewiele, z nadzieją patrzymy na dwie kandydatki, które od I Komunii Świętej gorliwie uczestniczą w spotkaniach. Podobnie jak u ministrantów I Komunia to najwcześniejszy czas przystępowania do grupy bielanek, ale zdarza się również, że starsze dziewczęta rozpoznają takie pragnienie.

Świętem patronalnym żeńskiej służby liturgicznej jest uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. W naszej parafii w niedzielę najbliższą tej uroczystości bielanki są promowane do kolejnych stopni w formacji. W zależności od stopnia posługa bielanek dotyczyć będzie: śpiewania psalmów, czytania wezwań modlitwy powszechnej, a przy okazji większych uroczystości także czytania komentarzy do liturgii, procesji z darami, tzw. służby ładu oraz innych posług (np. w razie potrzeby starsze dziewczęta podejmują czytania, pomagają ministrantom w wypełnianiu ich dodatkowych zadań: rozprowadzaniu prasy katolickiej po niedzielnych Mszach św., w kweście). Uczestniczą we Mszach św. niedzielnych, świątecznych oraz w wybranej Mszy św. w dzień powszedni.

Szczególne wyróżnienie przez posługę, jaką pełnią bielanki w zgromadzeniu liturgicznym zobowiązuje do dawania dobrego świadectwa chrześcijańskiego życia we własnym środowisku – w rodzinie, w szkole, pośród rówieśników. Oczywiście posługa ta staje się także darem, pomagając dziewczętom realizować w życiu ideał Maryi Niepokalanej – „służebnicy Pańskiej”.

Oprócz formacji chętne bielanki, najczęściej wraz z ministrantami, korzystają z różnych możliwości wspólnego wypoczynku i rekreacji. Niektóre z tych działań wspieramy środkami z funduszu ministrantów i bielanek, który pozyskujemy m.in. dzięki przygotowywaniu kadzidła i kredy na uroczystość Objawienia Pańskiego, buteleczek z wodą święconą na niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego.

Będziecie istotnie wiele cierpieć, ale łaska Boża będzie waszą mocą. Odmawiajcie codziennie różaniec, aby wyjednać pokój dla świata i koniec wojny.
(z objawień Matki Bożej w Fatimie z roku 1917)

Bielanki

Bielanki czyli służba liturgiczna dziewcząt. W naszej parafii jest obecnie osiem bielanek. Choć to niewiele, z nadzieją patrzymy na dwie kandydatki, które od I Komunii Świętej gorliwie uczestniczą w spotkaniach. Podobnie jak u ministrantów I Komunia to najwcześniejszy czas przystępowania do grupy bielanek, ale zdarza się również, że starsze dziewczęta rozpoznają takie pragnienie.

Świętem patronalnym żeńskiej służby liturgicznej jest uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. W naszej parafii w niedzielę najbliższą tej uroczystości bielanki są promowane do kolejnych stopni w formacji. W zależności od stopnia posługa bielanek dotyczyć będzie: śpiewania psalmów, czytania wezwań modlitwy powszechnej, a przy okazji większych uroczystości także czytania komentarzy do liturgii, procesji z darami, tzw. służby ładu oraz innych posług (np. w razie potrzeby starsze dziewczęta podejmują czytania, pomagają ministrantom w wypełnianiu ich dodatkowych zadań: rozprowadzaniu prasy katolickiej po niedzielnych Mszach św., w kweście). Uczestniczą we Mszach św. niedzielnych, świątecznych oraz w wybranej Mszy św. w dzień powszedni.

Szczególne wyróżnienie przez posługę, jaką pełnią bielanki w zgromadzeniu liturgicznym zobowiązuje do dawania dobrego świadectwa chrześcijańskiego życia we własnym środowisku – w rodzinie, w szkole, pośród rówieśników. Oczywiście posługa ta staje się także darem, pomagając dziewczętom realizować w życiu ideał Maryi Niepokalanej – „służebnicy Pańskiej”.

Oprócz formacji chętne bielanki, najczęściej wraz z ministrantami, korzystają z różnych możliwości wspólnego wypoczynku i rekreacji. Niektóre z tych działań wspieramy środkami z funduszu ministrantów i bielanek, który pozyskujemy m.in. dzięki przygotowywaniu kadzidła i kredy na uroczystość Objawienia Pańskiego, buteleczek z wodą święconą na niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego.

Będziecie istotnie wiele cierpieć, ale łaska Boża będzie waszą mocą. Odmawiajcie codziennie różaniec, aby wyjednać pokój dla świata i koniec wojny.
(z objawień Matki Bożej w Fatimie z roku 1917)

Galeria