Poniedziałek 15 kwietnia

7:00 Czytanie wypominków

7:30 + Msza wypominkowa

18:00 + Helenę Milewską w 6 r. śm, Wacława (m) Milewskiego, Teresę, Wiesława (m) Milewskich, zm. z rodz. Zalewskich

Wtorek 16 kwietnia

7:00  Za parafian

18:00 + Krystynę i Ryszarda Sobiepanków, Halinę i Edmunda Płodczyków, dziadków Sobiepanków i Serwatków

Środa 17 kwietnia

7:00 + Łukasza Kęsika w 5 r. śm, Irenę, Józefa (m) Kęsik, Czesława Sałygę, Jerzego Żóczka, Stanisława (m), Zofię, Anisiewicz

18:00 W 1 r. ślubu Lucyny i Pawła z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej na kolejne lata

Czwartek 18 kwietnia

7:00 + Stanisław Zając ( od sędziów Sądu Okręgowego Warszawa-Praga i kolegów i koleżanek Neli- córki Zmarłego

18:00 + Jana w 15 r. śm, Kazimierę (k), Sylwestra (m), Wandę Jędral

Piątek 19 kwietnia

7:00 Mariusz Pacholski (mpp)

18:00 Msza Zbiorowa do Miłosierdzia Bożego

Dziękczynna o Boże błog. dla Agnieszki i Dariusza w 35 r. ślubu

O Boże błog. i zdrowie dla Mateusza w 30 urodziny

+ Mariannę, Stanisława (m) Kurzepów, zm. z rodz. Bryndów i Kurzepów, + Halinę, Helenę, Zygmunta, Józefa Przybylskich, Jana, Mariannę Kwaśniewskich, + Eugeniusz Gazda ( mpp), + Janinę i Stanisława Woźniak, + Jana, Mariannę Brynda, Halinę, Stefana Kamińskich i zm. z obu rodzin, Irenę i Stanisława (m) Manturzyk, + Jadwigę Jaworek w 11 r. śm, Kazimierza, Franciszkę, Antoniego Jaworek, Eleonorę, Piotra Lubowieckich, zm. z obu rodzin

 

Sobota 20 kwietnia

7:00

18:00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog. dla Sławomira w 50 r. urodzin

Niedziela 21 kwietnia

8:00 + Elżbietę Oliszewską w 8 r. śm, Ryszarda i Tomasza Oliszewskich

9:30 + Wiesława (m) Głuchowskiego ( 41 r. śm),  Weronikę i Józefa Głuchowskich

11:00  + Janusz Zaroń ( 10 r. śm) i za rodziców Dąbrowskich i Zaroniów

12:30 + Ryszarda, Annę, Stanisława (m) Krawieckich, Janię, Tadeusza Osińskich

18:00 + Wiesława (m) Krześniaka w 3 r. śm, Leszka Krześniaka w 9 r. śm