Poniedziałek 12 lutego

7:00 Czytanie wypominków

7:30 Msza wypominkowa

18:00 + Bolesława Gutowskiego w 24 r. śm, Romana ( 17 r. śm ) i Zofię Gutowską

Wtorek 13 lutego

7:00  + Lucyna Elżbieta Styber ( mpp)

18:00 + Władysławę w 36 r. śm, Stanisława, Wojciech Jędral, Antoniego, Janusza Bolków, Juliana i Stanisława Petrykowskich, Stanisława i Zdzisława Nowaków, Joannę Dobosz, dziadków Jędralów, Przychodniów, Bolków i Świniarskich

Środa 14 lutego

7:00

10:00

17:00

18:00 + Edwarda w 32 r. śm, Helenę Ambroziak, Józefa (m) Wiśniewskiego, Mieczysława i Dariusza Ambroziak, Ewę i Wojciecha Jagiełło, Stanisławę, Antoniego Ambroziak

20:00

Czwartek 15 lutego

7:00  + Zdzisława (m ) Rudomina ( od r. Bigosów)

18:00 + Janinę Śliwińską w 7 r. śm, Tadeusza Śliwińskiego, Henryka (m) Czerniszewskiego w 9 r. śm, Jadwigę Czerniszewską, zm. z rodz. Śliwińskich, Czerniszewskich, Kuczabów, Juchnów

Piątek 16 lutego

7:00 W intencji parafian

17:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego

18:00 + Alinę, Tadeusza Brynda, Marię Głuch, Janusza Kwiatkowskiego

Sobota 17 lutego

7:00

18:00  + Zofię Kowarzyk, Jana i Włodzimierza Kowarzyk, Halinę i Stanisława Cichońskich

Niedziela 18 lutego

8:00 + Zofię, Mariana, Wojciecha, Mirosława Barańskch, Teresę Jaros, Antoniego i Genowefę Ciok

9:30  + Stefanię 21 rocznicę śmierci. Stanisława Zdunek. Bolesława, Józefę Malickich. Wiktorię Chojnacką. Krystynę, Stanisława Dąbrowskich. Zmarłych z rodzin Zdunków, Malickich, Petrykowskich i Chojnackich

11:00  + Janinę, Stanisława (m), Grzegorza Stelmasiak, zm. z rodz. Tokajów, Rybickich, Krystynę Marczyńską, Dziadków Stelmasiaków, Ciężkowskich

12:30  + Beatę Pożyczka, Weronikę, Jana Kurek, Krystynę, Bolesława, Andrzeja Zdunek, zm. z tych rodzin

18:00 + Antoniego, Kazimierę Pielaszek, Mieczysława Pielaszka w 1 r .śm, Jana, Monikę Pielaszek, zm. z rodz. Pielaszków