Poniedziałek 29 stycznia

7:00 Czytanie wypominków

7:30 Msza wypominkowa

Wtorek 30 stycznia

7:00  + Zdzisława (m) Rudomina ( od rodz. Kucharskich)

Środa 31 stycznia

7:00 Za parafian

Czwartek 1 lutego

7:00  

18:00 + Sabinę Jaworek ( 7 r. śm), Wojciecha, Józefa Jaworek i zm. z rodz. Jaworków i Piekarzów

Piątek 2 lutego

7:00

17:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego

18:00 + Andrzeja ( 29 r. śm), Sabinę, Kazimierza Góreckich, zm. z rodz. Góreckich, Jaworków i Stelmaszczyków

Sobota 3 lutego

7:00 W intencji Kół Żywego Różańca

18:00  + Jerzego Lewińskiego w 3 r. śm, Leokadię, Wiesława (m) Piętka, Mariannę, Antoniego Lewińskich

Niedziela 4 lutego

8:00 + Zm. z rodz. Karaluchów, Prokopczyków

9:30 + Adama Piotra Walkiewicza ( 20 r. śm), Martę, Jana Walkiewiczów, Reginę, Juliana, Jana Majszczyków

11:00  + Krzysztofa Sobiepanek w 21 r. śm, Zofię, Antoniego, Władysława Sosnowskich, zm. z rodz. Sosnowskich, Sobiepanek

12:30  + Adriana Dobrzyńskiego w 12 r. śm, Zbigniewa Waldemara Dobrzyńskiego, Zofię, Stefana Królak, zm . z rodz. Królaków, Kwiatkowskich, Dobrzyńskich, Czerniszewskich

18:00 + Telesfora (m) Bursę w 15 r. śm, Jana Bursę, Kazimierza Cieślaka, zm. z rodz. Bursów, Cieślaków