Poniedziałek 18 grudnia

7:00

18:00 + Józefa Chojnackiego w 1 rocz. śm

Wtorek 19 grudnia

7:00

18:00 + Jana Kutela ( 15 r. śm. ), Wandę Kutela, Józefę i Antoniego Kutela, Stanisławę i Szczepana Orzechowskich

Środa 20 grudnia

7:00 + Władysławę Gajdak w 23 r. śm, Stanisława Gajdak, Władysława (m) Piekarskiego, Stanisławę, Józefa Piekarskich, Kazimierza, Edwarda Piekarskich

18:00

Czwartek 21 grudnia

7:00 Dziękczynno-błagalna za otrzymane łaski w 90 r. urodzin Marii z prośbą o zdrowie, Boże błog. opiekę Matki Bożej

18:00 + Wiesława ( m) Oziemskiego ( 1 r.śm ), Elżbietę Oziemską

Piątek 22 grudnia

7:00 + Irenę ( 15 r. śm.), Józefa, Łukasza Kęsik, Zofię, Stanisława, Anisiewicz, Jerzego Żuczka, Czesława Sałygę, Krystynę Świątkiewicz

17:00 koronka do Miłosierdzia Bożego

18:00 + Henryka (m) Kowarzyka w 1 r. śm, zm. z rodz. Kowarzyków i Olejników

Sobota 23 grudnia

7:00 + Grzegorza Chmielewskiego w 32 r. śm, zm. z rodz. Chmielewskich i Pochelskich

18:00 + Marię Kowalczyk w 2 r. śm

Niedziela 24 grudnia

8:00 + Adama, Martę, Jana Walkiewiczów, Juliana, Reginę, Jana Majszczyków, zm. z rodz. Stankiewiczów, Gostkowskich, Annę Jędrzejczyk

9:30 Dziękczynna z prośbą o zdrowie, Boże błog. Opiekę Matki bożej dla rodziny

11:00 + Eugeniusza Bąki – imieninowa, Mariannę Bąk, Kazimierza Piekarskiego

00:00 Pasterka

1. + Helenę, Franciszka, Stanisława, Małgosię Adamczyk, Henryka Gajewskiego i wszystkich zm. z tych rodzin
2.