PONIEDZIAŁEK 15.05

7.00 Wypominki

7.30 Msza Św. wypominkowa

18.00 + Zofię i franciszka Jaworków, Danutę i Henryka, Michalczaków, Kazimierę, Bronisławą, Tadeusza, Mariana, Edwarda Woźniaków, Zdzisława Żelazo

WTOREK 16.05

7.00 w intencji Parafian

18.00 + Henryka Petrykowskiego (12 r. śm.), zm. z r. Petrykowskich, Barańskich, Doboszów, Jarosów

ŚRODA 17.05

7.00 intencja wolna

18.00 + Zofię i Bogusława Cybulskich

CZWARTEK 18.05

7.00 + Stanisława Kurzepę

18.00 rez. K. Jabłoński

PIĄTEK 19.05

7.00 intencja wolna

18.00 Msza Św. zbiorowa do Miłosierdzia Bożego:
1. + Janinę i Henryka Gajewskich
2. + Barbarę Rączkowską (2 r. śm.)
3. + Janinę i Józefa Żyżńskich
4. + Stefana Królaka 45 r. śm., Mariannę Królak 45 r. śm., Zofię Królak (45 r. śm.), Zofię Królak, zm. z r. Królaków, Kwiatkowskich, Czerniszewskich, Dobrzyńskich
5. O zdrowie i udaną operację
6. w intencji małżonków Piotra i Karoliny
7. o zdrowie dla Jakuba Przygoda
8. dziękczynna za dar życia Urszulki i o Boże błog. dla niej, rodziców i rodzeństwa
9. + Andrzeja (ur. im.), Sabinę, Kazimierza Góreckich, dziadków Jaworków i Góreckich, Janinę Stelmaszczyk, Józefa Jaworka
10. Stanisławę Dębowską (im.), Jerzego i Mariannę Dębowskich
11. + Kazimierę (10 r. śm.), i Tadeusza Gowin, Helenę i Piotra Skibów, Barbarę i Joannę Skibów

SOBOTA 20.05

7.00 + Janusza Nowackiego (od chrzestnej)

10.00 I Komunia Św. – Chynów

12.00 I Komunia Św. – Sułkowice i Zalesie 

18.00 + Agnieszkę Olszewską, Elżbietę Witek, Krystynę Jeżewską (z okazji Dnia Matki)

NIEDZIELA 21.05

8.00 rez. Irena Karaluch

9.30 + Antoniego Chmielewskiego i Ryszarda Jezierskiego

11.00 + Zofię, Wacława i zm. z r. Talagów, Tadeusza Kurzepę, zm. z r. Jędralów i Lewińskich

12.30 + Leokadię i Maksymiliana Sosińskich, Genowefę i Ryszarda Przybyszewskich 

18.00 + Aldonę Lubecką (w 60 r. ur.), zm. z r. Rogozińskich, Pacholskich, Jana Walendzika