Planujemy dwudniowa pielgrzymka 17-18 czerwca do Krakowa, Łagiewnik: „Szlakiem pielgrzymkowym z Janem Pawłem II, Siostrą Faustyną i Bratem Albertem”. Zwiedzimy także Wawel (koszt ok 400 zł). Szczegóły w pliku poniżej.

Program pielgrzymki