OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – WIELKANOC 9 kwietnia 2023
1. Osiem początkowych dni Okresu Wielkanocnego stanowi Oktawę Wielkanocy, przedłużenie radości Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. W związku z tym w piątek można spożywać pokarmy mięsne.
2. W pierwszy i drugi dzień świąt nie ma Mszy Świętej wieczornej o godz. 18:00.
4. W przyszłą niedzielę, Niedzielę Miłosierdzia Bożego, o godz. 15:00 Koronka do Bożego
Miłosierdzia w intencji pokoju na świecie.
6. Woda święcona w buteleczkach do nabycia w kruchcie kościoła
7. Zachęcamy do lektury świątecznego numeru Gościa Niedzielnego.
8. Do przygotowania kościoła na niedzielę zapraszamy w najbliższą sobotę parafian z Jakubowizny: od Machcina do kapliczki.
9. Zachęcamy do wyjazdu na Oazy Wakacyjne – 15 dniowe rekolekcje przeznaczone dla młodzieży w różnym wieku, które organizuje Ruch Światło-Życie. Koszt wyjazdu 1500 zł. Są to następujące wyjazdy:
– 14.07. – 30.07. – wyjazd dla dzieci z klas 4-6 SP do Rajczy k. Żywca
– 14.07. – 30.07. – wyjazd dla dzieci z klas 7-8 SP do Soblówki k. Żywca
– 4.08. – 20.08. – wyjazd dla dzieci z klas 7-8 SP do Rajczy k. Żywca
– 14.07. – 30.07. – wyjazd dla młodzieży od 1 klasy szkoły średniej do Jodłowa k. Pilzna
– 4.08. – 20.08. – wyjazd dla młodzieży od 1 klasy szkoły średniej do Młyńczysk k.
Limanowej
W gablocie umieściliśmy plakat informacyjny o młodzieżowych wyjazdach na Oazy.
9. Dziękujemy także wszystkim osobom, które swoją pracą przyczyniły się do tego, byśmy mogli Triduum Paschalne i Święta przeżywać w podniosłej atmosferze: służbie liturgicznej, ministrantom i bielankom, za przepiękne dekoracje Sylwii i Tomaszowi Lewandowskim, Mariannie Lewandowskiej, Edycie Siemińskiej z córkami, Paulinie i Jakubowi Majkowskim, Jolancie i Andrzejowi Ptasiewiczom, Magdalenie Książek z córkami, Monice i Maciejowi Wojtowicz, Justynie Majcher z córką, Agnieszce Szatyłowicz, Teresie Sobieraj. Także p. Adamowi Lachowicz, Klaudii Zdunek. Wszystkim sprzątającym (a było co sprzątać): Dziękujemy Ochotniczej Straży Pożarnej z Chynowa, która tak dzielnie czuwała przy grobie Pana Jezusa. Dziękujemy także za ofiary na kwiaty do Grobu Pana Jezusa osobom indywidualnym i poszczególnym wsiom.