PONIEDZIAŁEK 10.04

8.00 + Aldonę Lubecką (11 r. śm.) zm. z r. Rogozińskich, Pacholskich i Jana Walendzika

9.30 + Iwonę Martyniak, Henryka Urbanowicza, Zofię Władysława Człuchów, Martę Onyszkiewicz, Witolda i Tadeusza Martyniaków, Antoniego… zm. z r. Urbanowiczów i Pająków

11.00 + Pawła Siennickiego, Władysława Maciaka, Edytę Grezsiak, Sabinę, Jerzego, Włodzimierza Siennickich, zm. z r. Maciaków, Książków

12.30 Dziękczynna za dar życia z okazji ur. Joanny i Dominiki oraz o dar szczęśliwego rozwiązania dla Dominiki

WTOREK 11.04

7.00 + Zofię Grzyb (mpp.)

18.00 + Elżbietę Jackowską, Jerzego Dębowskiego (im.)

ŚRODA 12.04

7.00 INTENCJA WOLNA

18.00 + Helenę Milewską (5 r. śm.), Teresę, Wacława, Wiesława Milewskich

CZWARTEK 13.04

7.00 INTENCJA WOLNA

18.00 rez. Tadeusz Sobocha

PIĄTEK 14.04

7.00 + Renatę Marciniuk (ur.)

18.00 + Irenę, Wacława, Wiesława Strzeżek, zm. z r. Strzeżków i Zająców

SOBOTA 15.04

7.00 + Krystynę i Ryszarda Sobiepanków, Halinę i Edmunda Płodczyków, dziadków Sobiepanków i Serwatków

17.00 Ślub: Lucyna Gajewska i Paweł Sieradzan

18.00 + Martę Józefa Kocyk, Zygmunta Gołaszewskiego, z rodzicami Janiną i Aleksandrem 

NIEDZIELA 16.04

8.00 rez. Irena Karaluch

9.30 + Stanisławę, Stefanię Zdunek, zm. z r. Zdunków, Józefę, Bolesława, Malickich, Krystynę i Stanisława Dąbrowskich, zm. z r. Malickich i Chojnowskich 

11.00 + Teresę Taraszewską (11 r. śm.), zm. z r. Taraszewskich, Mochtaków, Urbańskich, Bagińskich, za dusze w czyśćcu cierpiące

12.30 w intencji KŻR z Chynowa

18.00 Dziękczynna w 70 r. ur. Aleksandra (m) i Teresy z prośba o Boże błog. i potrzebne łaski