PONIEDZIAŁEK 13.02

7.00 Wypominki

7.30 Msza Św wypominkowa

18.00 + Janinę Gajewską (mpp.)

WTOREK 14.02

7.00 INTENCKJA WOLNA

18.00 + Helenę, Bolesława, Felicję, Stefana, Halinę, Jerzego Ziółkowskich, Ryszarda, Janinę, Stanisława, Wiesława, Marię Calskich, Ewę i Romana Kurek, Marka Zdrojewskiego, Elżbietę Lepa, zm. z r. Malickich oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

ŚRODA 15.02

7.00 INTENCKJA WOLNA

18.00 + Wiesława Oziemskiego (od r. ze Szczecina)

CZWARTEK 16.02

7.00 O dary Ducha Św dla Rafała na czas obrony pracy magisterskiej

18.00 + Janinę Śliwińska (6 r. śm.), Tadeusza Śliwińskiego, zm. z r. Śliwińskich i Kuczabów

PIĄTEK 17.02

7.00 INTENCKJA WOLNA

18.00 Msza św. zbiorowa do Bożego Miłosierdzia:
1) + Zofię Kowarzyk, Jana i Włodzimierza Kowarzyk, Halinę, Stanisława Cichońskich
2) + Leokadię Królak (mpp.)

SOBOTA 18.02

7.00 + Mariannę Dąbrowska i Roberta Dąbrowskiego

18.00 + Antoniego Czamarę (10 r. śm.), Józefa Sekułę (1 r. śm.), rodziców i teściów Czamarów, Bogowskich, Sekułów i Kreczmańskich

NIEDZIELA 19.02

8.00 + Zofię, Mariana, Wojciecha Barańskich, Teresę Jaros, Genowefę, Antoniego Ciok, dziadków Barańskich, Cioków i Krakowiaków

9.30 + Jana i Aleksandrę Żuchowskich, Stanisławę i Władysława Stankiewiczów, Barbarę i StanisławaKultys i zm. z tych r.

11.00 + Stefanię (20 r. śm.), i Stanisława Zdunek, Bolesława, Józefę, Bolesława Malickich, Wiktorię Chojnacką, Krystynę i Stanisława Dąbrowskich, zm. z r. Zdunków

12.30 w intencji Parafian

18.00 + Mieczysława Piekarza (13 r. śm.), Leona Zdziarskiego (12 r. śm.), zm. z rodzin Piekarzów, Zdziarskich i Zielińskich.