PONIEDZIAŁEK 12.12

7.00 + Wacława Zaleskiego (2 r. śm.), Urszulę Chrzanowską (16 r. śm.), Lucynę i Andrzeja Nowak i za wszystkich zm. z tej rodziny.

18.00 + Aleksandra Parowicz (im.), zm. z r. Parowiczów i Prendotów

WTOREK 13.12

7.00 + Mateusza Bieleckiego (9 r. śm.), zm. z r. Bieleckich

18.00 + Agnieszkę Tokarską (1 r. śm.)

ŚRODA 14.12

7.00 w intencji Parafian

18.00 + Martę Płończyńskich (od KŻR)

CZWARTEK 15.12

7.00 + Alinę Rutkowską 

18.00 + Zenona Markiewicza (od brata Józefa z żoną)

PIĄTEK 16.12

7.00 + Agnieszkę Olszewską (2 r. śm.), Cecylię i Jana Olszewską, Mariannę i Jana Bryndów i zm. z obu rodzin.

18.00 Msza Św. zbiorowa do Miłosierdzia Bożego:
1) + Zofię i Tadeusza Jaworków (mpp.), dziadków Kurków, Janinę Kurek
2) Dziękczynna w 70 r. ur. Alicji i Zbigniewa z prośbą o Boże błog, potrzebne łaski dla Jubilatów i ich rodziny.
3) + Sylwię Nicea (6 r. śm.), Bronisławę Krajewską, Andrzeja Dziak

SOBOTA 17.12

7.00 Dziękczynna w 8 ur. Hani z prośbą o Boże błog. i potrzebne łaski

18.00 + Martę, Feliksa, Władysława, Michała, Krystynę Olejnik, Jadwigę Bańkowską, Iwonę, Witolda, Tadeusza Martyniak, Krystynę Kudela, Henryka Urbanowicza 

NIEDZIELA 18.12

8.00 + Henrykę, Zofię, Antoniego Matysiak, Zofię, Leokadię, Andrzeja Sobiepanek, Władysławę i Bolesława Zelman

9.30 + Dionizego Lewandowskiego (21 r. śm.), Helenę, Jadwigę, Ryszarda Lewandowskich oraz wszystkich zm. z rodziny

11.00 + Kazimierza Urbaniaka, Annę i Wacława Urbaniak, Mariannę i Józefa Wojciechowskich, zm. z r. Urbaniaków i Wojciechowskich, Wiesławę, Tadeusza i Zbigniewa Jaworskich

12.30 + Mariolę Wasążnik (ur.), Krystynę, Agnieszkę Wasążnik, zm. z r. Wasążników i Nalewskich 

18.00 + Eugeniusza (im. i ur.) i Mariannę Bąk