Poniedziałek 8 sierpnia

17:00 + Ryszarda Nowaka

17:30 wypominki

18:00 Msza Święta wypominkowa

Wtorek 9 sierpnia

7:00 W intencji Parafian

7:30 + Mariannę Dębowską (7 m-c po śmierci)

Środa 10 sierpnia

17:30  + Konrada Lewińskiego (6 r. śm.), Jadwigę Śmietanka, Mariannę, Antoniego i Wacławę Lewińskich oraz zmarłych z r. Śmietanka i Lewińskich

18:00  + Wacława Orzechowskiego (6 r. śm.), Stanisławę i Szczepana Orzechowskich, Agnieszkę i Czesława Piechnik

Czwartek 11 sierpnia

7:00 W 91 urodziny Marianny w podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo zdrowie

7:30 + Wiesławę Marczak

Piątek 12 sierpnia

16:30 Koronka do Bożego Miłosierdzia i adoracja

17:30 + Jerzego Żuczka, Józefę (f) i Pawła Żuczków, Irenę, Józefa, Łukasza Kęsik, Czesława Sałygę

18:00 + Janinę Dobosz (3 r. śm.)

Sobota 13 sierpnia

18:00 Dziękczynna za otrzymane łaski z okazji urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Jubilata i całej rodziny.

Niedziela 14 sierpnia (20. Niedziela zwykła)

8:00 + Jana Mroza (26 r. śm.) i rodziców Mrozów

11:00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny

12:30 W intencji Koła Żywego Różańca z Wygodnego o wszelkie potrzebne łaski dla członków Koła i ich rodzin, a łaskę nieba dla zmarłych członków Koła.

19:00 + Jadwigę Lewandowską, Wiesławę i Eugeniusza Sobierajów i zm. z r. Sobierajów i Szlasów

Poniedziałek 15 sierpnia (Uroczystość Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny)

8:00 + Genowefę (8 r. śm.), Mariannę, Wincentego, Stanisława Czerniszewskich, Janinę i Jerzego Tomczyków, Mariannę, Walerię, Zofię, Andrzeja, Tadeusza, Stefana Królaków

9:30 + Sławomira Kopczyńskiego (17 r. śm.), Władysławę, Leona Suda, Józefa, Leokadię, Józefa Kopczyńskich, zm z r. Sudów i Kopczyńskich

11:00 + Anetę Dybcio

18:00 + Franciszkę Kudrzycką (5 r. śm.)