ľPONIEDZIAŁEK 6.06.

7.00 wypominki

7.30 Msza Św. wypominkowe

18.00 rez. Ewa Postek

WTOREK 7.06

7.00 + Helenę, Antoniego Gwardys, Mariannę, Józefa, Kazimierza, Petrykowskich, Mariannę i Józefa Chajęckich

18.00 + Henryka i Annę Marzec, zm. z r. Marców i Tomasików, Henryka Karczewskiego

ŚRODA 8.06

7.00 w intencji Parafian

18.00 1) + Zdzisława Maciaka
          2) rez. Teresa Badowska

CZWARTEK 9.06

7.00 + Mariannę Dębowską (6 mięs. po śm.)

18.00 rez. Helena Łapińska

PIĄTEK 10.06

7.00 + Stanisława Adamczyka

18.00 + rez. p. Charzyńska

SOBOTA 11.06

7.00 intencja wolna

18.00 rez. p. Urbańska

NIEDZIELA 12.06

8.00 + Genowefę i Piotra Barańskich, Irenę i Władysława Bagińskich, Stanisława, Tadeusza i Waldemara Olszewskich, zm. z r. Barańskich i Rylskich

9.30 + Jana Napiórkowskiego (10 r. śm.), Wacławę i Tomasza Napiórkowskich, zm. z r. Kornatków, Malinowskich i Antoniego Jaworka

11.00 + Antoniego (im.), Karolinę, Witolda i Andrzeja Woźniaków, Helenę, Genowefę, Władysława Pacholskich, Natalię i Bolesława Michalskich, Marka i Ryszarda Dzięcioła

12.30 + Tomasza Olszewskiego (12 r. śm.), Elżbietę i Ryszarda Olszewskich 

18.00 + Teresę Lewińską (5 r. śm.), Tadeusza, Andrzeja Lewińskich, Helenę, Jana, Piotra, Stanisława, Agnieszkę Jędral, Tadeusza Kurzepę, Wacława, Zofię Talagów, zm. z r. Lewińskich