PONIEDZIAŁEK 9.05

7.00 Wypominki

7.30 Msza Św. wypominkowa

18.00 + Marię Cyngot (4 r. śm.), Jana i Tadeusza Cyngot, zm. z r. Lachowiczów i Cyngotów

WTOREK 10.05

7.00 + Stanisławę Sobieraj

18.00 + Genowefę i Ryszarda Przybyszewskich, Maksymiliana Sosińskiego

ŚRODA 11.05

7.00 w intencji Parafian 

18.00 rez. Sabina Walendzik

CZWARTEK 12.05

7.00 + Mariannę Dębowską 

18.00 1) z podziękowaniem Matce Bożej i Panu Bogu za opiekę i otrzymane łaski, prosząc o dalszą opiekę, błogosławieństwo, zdrowie dla całej rodziny

          2) Dziękczynna w 18 r. ur. Kamila Złotkowskiego z prośbą o Boże blog. i potrzebne łaski

PIĄTEK 13.05

7.00 + Irenę Maciak (4 r. śm.), rodziców Maciaków, dziadków Zająców i Maciaków, Henryka Zajączkowskiego

18.00 + Jana Jakubiaka (im.), Helenę i Michała Jakubiak

SOBOTA 14.05

7.00 rez. p. Wasążnik

10.00 I Komunia Św. Chynów

12.00 I Komunia Św. Sułkowice i Zalesie

18.00 Dziękczynna z okazji urodzin Lenki, Konrada, Remka z prośbą o Boże blog. i potrzebne łaski  

NIEDZIELA 15.05

8.00 za zm. w dniu imienin + Zofię, Feliksa Sawickich, Stanisława, Leokadię, Andrzeja Prokopów, Kazimierza Szmurło, Danutę Gozidziewską, Ryszarda Pietrzaka, Jerzego, Ewę, Basię, Halinkę, Danusię, Henię, zm. z r. Prokopów, Sawickich, Adamków oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

9.30 + Stanisława Owsińskiego (32 r. śm.), rodziców Owsińskich i Cieślaków

11.00 + Jerzego Stankiewicza (25 r. śm.), Mariana i zm. z rodziny

12.30 + Irenę i Henryka Zielińskich, Stanisławę, Stanisława i Kazimierza Gwardysów, Janinę Gajewską

18.00 + Zofię (im.), Franciszka Jaworków, Danutę i Henryka Michalczaków, Kazimierę, Bronisławą, Tadeusza, Mariana i Edwarda Woźniaków, Zdzisława Żelazo