PONIEDZIAŁEK 18.04

8.00 + Jana (13 r. śm.), Kazimierę Sylwestra i Wandę Jędrak 

9.30 + Stanisława i Stefanię Zdunek, zm. z r. Zdunków i Petrykowskich, Józefę i Bolesława Malickich, Krystynę i Stanisława Dąbrowskich

11.00 Dziękczynna za otrzymane dary dla rodziny Stankiewiczów, z prośbą o dalsze błog.

12.30 + Teresę Trawczyńską (10 r. śm.), zm. z r. Trawczyńskich, Mochtaków, Urbańskich i Tarczyńskich

WTOREK 19.04

7.00 + Bogusława Cybulskiego

18.00 + Antoniego Przybylskiego (3 r. śm.), Irenę Przybylską, Tadeusza Przybylskiego, Mariana Rębiś

ŚRODA 20.04

7.00 + Krystynę i Ryszarda Sobiepanków, Halinę i Edmunda Płodczyków

18.00 1) rez. W. Chmielewski
          2) + Bernarda Asmana

CZWARTEK 21.04

7.00 Dziękczynna w 50 r. ur. Stanisława z prośbą o Boże blog i potrzebne łaski

18.00 rez.

PIĄTEK 22.04

7.00 + Tadeusza Bojarskiego (

18.00 + Krzysztofa Świcińskiego (2 r. śm.)

SOBOTA 23.04

7.00 + Wojciecha Woźniaka

18.00 + Marię i Józefa Kocyk, Zygmunta Gołaszewskiego z rodzicami Janiną i Aleksandrem

NIEDZIELA 24.04

8.00 + Czesława Głuchowskiego (39 r. śm.), i dziadków Weronikę i Józefa Głuchowskich

9.30 + Janusza Zaroń (8 r. śm.), Franciszka, Helenę, Wojciecha, Mariana Dąbrowskich i zm. z r. Zaroń

11.00 + Elżbietę Olszewską (6 r. śm.), Ryszarda Olszewskiego 

12.30 1) + Zdzisława Nowaka, Stanisława Nowaka, zm. z r. Nowaków i Przychodniów

          2) W intencji KŻR Miłosierdzia Bożego z Chynowa i ich rodzin. Z prośbą o blog. Boże i wszelkie potrzebne łaski, a dla zm. o dar nieba

18.00 + Wiesława Krześniaka, Leszka Krześniaka (7 r. śm.)