PONIEDZIAŁEK 4.04

7.00 wypominki

7.30  Msza Św. wypominkowe

18.00 + Stanisława Szymańskiego (miesiąc po pogrzebie)

WTOREK 5.04

7.00 intencja wolna 

18.00 + Czesława Bieleckiego, zm. z r. Bieleckich

ŚRODA 6.04

7.00 w intencji Parafia

18.00 + Zdzisława, Jana, Zbigniewa Złotkowskich, Marię Miesiak i ich rodziców, Kazimierę i Ludwika Złotkowskich

CZWARTEK 7.04

7.00 + Janinę Maciak (38 r. śm) i zm. z r. Maciaków, Zająców, Irenę Maciak i Henryka Zajączkowskiego

18.00 + Tadeusza i Helenę Galas

PIĄTEK 8.04

7.00 + Mariannę Maćkowską (4. miesiąc po śm.)

18.00 + Mariannę Kurzepa, Stanisława Kurzepa, Agnieszkę Olszewską, zm. z r. Bryndów i Kurzepa

SOBOTA 9.04

7.00 + Mariannę Buga (1 r. śm.), Jana Majszczyka (4 r. śm.)

10.00 + Krzysztofa Świcińskiego, Krystynę Świcińską, zm. z r. Świcińskich i Kowalskich 

16.30 + Sabinę Budną (1 r. śm.)

18.00 + Halinę, Stefana Kamińskich, Jana, Mariannę, Kazimierza Bryndów, Wiktora Kornet, zm. z r. Bryndów, Kamińskich i Kornet

NIEDZIELA 10.04

8.00 rez. Irena Karaluch

9.30 + Anetę Dybcio, Jana Dobosza (32 r. śm.), zm. z r. Doboszów, Tywonków, Balikowskich

11.00 O Boże blog. i opiekę Marii w dniu urodzin dla Jasia i Kubusia i ich rodzin

12.30 1) + Dziękczynna za łaski Boże dla Leokadii Bartczak i dar życia wiecznego dla +Władysława Bartczaka i zm. z r. Bartczaków i Otulaków
          2) + Irenę Wacława, Wiesława Strzeżków i zm. z r. Strzeżków i Zająców

18.00 + Jadwigę Jaworek (9 r. śm.), Kazimierza, Antoniego i Eleonorę i Piotra Lubowieckich i zm. z tych. r.