PONIEDZIAŁEK 21.03

7.00 wypominki

7.30  Msza Św. wypominkowe

18.00 O dary Ducha Św i Boże Błogosławieństwo dla Ewy z okazji urodzin

WTOREK 22.03

7.00 w intencji Parafian

18.00 + Martę Cichońską (5 r. śm.)

ŚRODA 23.03

7.00 intencja wolna

18.00 O Boże blog. dla Jakuba z okazji urodzin i o pokój na świecie

CZWARTEK 24.03

7.00 intencja wolna

18.00 intencja wolna

PIĄTEK 25.03

7.00 intencja wolna 

18.00 + Renatę Marciniuk 

SOBOTA 26.03

7.00 + Henrykę Król (2 r. śm.), Jana Król (14 r. śm.), Andrzeja, Helenę, Władysława Baran

18.00 + Zofię Antosiewicz (15 r. śm.), Olgę Sanecką i wszystkich zm. z rodziny.

NIEDZIELA 27.03

8.00 + Franciszka Henryka Ambroziaka (10 r. śm.), Mariannę Ambroziak, Jana i Janinę Gniewosz i zm. z tych r. oraz za Jolantę i Jana Bojarskich

9.30 + Tomasza (38 r. śm.), Martę, Zofię, Juliana, Wacława Petrykowskich, Mariannę, Józefa Nowak, Władysława Kwiatkowskiego, oraz zm. teściów

11.00 Dziękczynna w 39 r. ur. Moniki i w 30 r. ur. Emilii o Boże blog. i potrzebne łaski dla jubilatek i ich rodzin

12.30 + Stefana Kacprzaka (11 r. śm.), Janinę Kacprzak, Józefę, Władysława i Ryszarda Bolikowskich, Franciszkę i Wacława Jaworków, Janinę Stelmaszczyk, Dariusza Balcerowicza (11 r. śm.)

18.00 + Antoniego Cyngota (16 r. śm.), Zofię (3 r. śm.), dziadków Cyngotów i Szulików, Eleonorę Piasecką