PONIEDZIAŁEK 24.01

7.00 wypominki

7.30 1) Msza Św. wypominkowe

        2) + Marię Kowalczyk (m. p. p.)

WTOREK 25.01

7.00 1) + Renatę Marciniuk (od sąsiadki Anny z rodziną)

        2) + Sylwestra Piekarza

ŚRODA 26.01

7.00 1) w intencji Parafian

        2) intencja wolna

CZWARTEK 27.01

7.00 1) intencja wolna

        2) intencja wolna

PIĄTEK 28.01

7.00 1) intencja wolna

        2) intencja wolna

SOBOTA 29.01

7.00 + Renatę Marciniuk (od r. Niewęgłowskich)

18.00 + Antoniego Polaka (5 r. śm.) i zm. z r. Polaków i Rogowskich

NIEDZIELA 30.01

8.00 rez. p. Irena Karaluch 

9.30 + Telesfora (m) Bursę (13 r. śm.), Jana Bursę, Kazimierza Cieślaka i zm. z tych r. oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

11.00 + Helenę Jakubiak (w r. śĶ.), Jana, Michała Jakubiak, Leszka Zająca

12.30 + Mieczysława Sylwestra Sieńkowskiego

18.00 + Ryszarda Krawieckiego (2 r. śm), Annę i Stanisława Krawieckich, Janinę i Tadeusza Osińskich, Bogusławę i Józefa Sempioło