PONIEDZIAŁEK 3.01

7.00 wypominki

7.30 1) Msza Św. wypominkowe

        2) O Zdrowie dla Amelki

WTOREK 4.01

7.00 1) + Genowefę (im.), Mariannę, Stanisława, Wincentego Czerniszewskich, Janinę, Jerzego Tomczyków, Walerię, Mariannę, Zofię, Andrzeja, Tadeusza i Stefana Królaków

        2) + Elżbietę Łada (m.p.p.)

ŚRODA 5.01

7.00 1) W intencji Parafian 

        2) + Tadeusza Cyngot (od r. Zielińskich z Warki)

CZWARTEK 6.01

8.00 + Janinę, Józefa, Andrzeja Lubowieckich i zm. z r. Lubowieckich i Krupów

9.30 + Anetę Dybcio

11.00 + Genowefę, Antoniego, Stanisława, Pawła Cioków, Mariannę Janowską, Bogdana Cieślińskiego i zm. z r. Krakowiaków

12.30 rez. Jadwiga Złotkowska

18.00 + Zbigniewa Błońskiego, Eugenię, Lucjana Błońskich, Zofię, Henryka, Józefa, Tadeusza Mrozów, zm. z r. Talarków, Dąbrowskich, Sosnowskich i za dusze w czyśćcu cierpiące 

PIĄTEK 7.01

7.00 1) + Elżbietę, Tadeusza i Grzegorza Lubańskich, Alicję i Kazimierza Zdunek, i zm. z obu rodzin i ks. Jacka Zalewskiego

        2) rez. Ewa Grabowska 

SOBOTA 8.01

7.00 + Piotra Jarosza (3 r. śm.)

18.00 + Lucjana Ptasiewicza, za rodziców Martę i Józefa Kocyk

NIEDZIELA 10.01

8.00 + Zofię Głuchowską (15 r. śm.), dziadków, Bronisławę i Antoniego Boguckich 

9.30 + Leona Zdziarskiego (11 r. śm.), zm. z r. Zdziarskich, Piekarzów i Zielińskich 

11.00 + Jana, Mariannę, Adama, Irenę Strzeżek, i zm. z r. Strzeżków i Lubowieckich 

12.30 1) + Tadeusza, Wiesławę i Zbigniewa Jaworskich, Ładysławę i Mariana Jaworskich, Jana i Władysławę Piechotów 

          2) W int Koła Żywego Różańca Chynów- Wola

18.00 + Kazimierę (12 r. śm.), Jana, Sylwestra i Wandę Jędral