PONIEDZIAŁEK 13 grudnia

7.00 + Mateusza (8 r. śm.), Andrzeja (20 r. śm.), Zbigniewa (35 r. śm.), i rodziców Bieleckich

18.00 Za zmarłych kapłanów pracujących w naszej parafii

WTOREK 14 grudnia

7.00 + Władysławę Matulka

18.00 + Wiesławę Sobieraj (1 r. śm.) i Eugeniusza Sobieraja

ŚRODA 15 grudnia

7.00 w intencji Parafian 

18.00 + Stanisława Smakuszewskiego 30 r. śm., Wacławę, Jadwigę Smakuszewskich, Stanisława, Janinę Tomala, zm. z r. Tomala i Smakuszewskich 

CZWARTEK 16 grudnia

7.00 + Edytę Grzesiak, Pawła Siennickiego, Władysława Maciaka, dziadków Kuźniów i Leszczyńskich i zm. z r. Kuźniów, Książków i Maciaków

18.00 + Sylwię Nicer (5 r. śm.), Andrzeja Dziaka, Janinę i Czesława Ołdakowskich

PIĄTEK 17 grudnia

7.00 + Agnieszkę Olszewską (1 r. śm.), Cecylię, Jana Olszewskich, Mariannę, Jana Brynda, zm. z r. Olszewskich i Brynda

18.00 Msza Św. zbiorowa do Bożego Miłosierdzia 

SOBOTA 18 grudnia

7.00 rez. Tomasz Wasążnik 

10.00 intencja wolna 

18.00 w intencji Hani z okazji 7 ur. 

NIEDZIELA 19 grudnia

8.00 rez. Małgorzata Skurska

9.30 + Martę, Feliksa, Władysława, Michała, Krystynę Olejnik, Witolda, Iwonę, Tadeusza Martyniak, Jadwigę Bańkowską, Krystynę Kutela, Henryka Urbanowicza

11.00 + Dionizego, Ryszarad, Helenę, Jadwigę Lewandowskich i zm. z rodziny

12.30 + Andrzeja, Leokadię, Antoniego Sobiepanek, Władysławę, Bolesława Zelman, Zofię, Antoniego, Henryka Matysiak 

18.00 + Pawła Siennickiego, Władysława Maciaka, Edytę Grzesiak, Sabinę, Jerzego, Włodzimierza Siennickich zm. z r. Maciaków i Książków