PONIEDZIAŁEK 22 listopada

7.00 wypominki

7.30 Msza Św. wypominkowe

18.00 + Stanisławę Dębowską

WTOREK 23 listopada

7.00 intencja wolna

18.00 rez. T. Jędral

ŚRODA 24 listopada

7.00 + Stanisławę Dębowską (int. od Barbary i Jana Szczurowskich)

18.00 + Bolesława Pielaszka (1 r. śm.), Gabrielę i Janusza Pielaszków i Sylwię Kowalczyk

CZWARTEK 25 listopada

7.00 w int. Adama w dniu urodzin z prośbą o boże błogi dary Ducha Św.

18.00 + Marka Jamiołkowskiego

PIĄTEK 26 listopada

7.00 + Helenę Olczak (w miesiąc po pogrzebie)

18.00 w int. zm. sióstr z Koła Żywego Różańca w Jakubowiźnie

SOBOTA 27 listopada

7.00 + Elżbietę (6 r. śm,) i Stefana Trzeciaków

18.00 + Teresę Ambroziak (1 r. śm.),Mariana Ambroziaka (im.), Helenę i Adama Kunikowskich’/

NIEDZIELA 28 listopada

8.00 + Andrzeja, Leokadię, Stanisława Prokop, Kazimierza Szmurło, Zofię, Feliksa Sawickich, Danutę Gozidziewską, Jerzego Dudek, Ewę Brzezińską, Ryszarda Pietrzak, zm. z r. Sawickich, Prokop, Adamków oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

9.30 + Andrzeja Lewińskiego (im.), Teresę i Tadeusza Lewińskich

11.00 rez. Sylwia Lewandowska

12.30 + Zdzisława Złotkowskiego (im.)

18.00 int. wolna