PONIEDZIAŁEK 18 październik

7.00 wypominki

7.30 Msza Św. wypominkowe
18.00 + Łukasza, Irenę i Józefa Kęsik, Czesława Sałygę, Jerzego Żuczka, Mariannę i Józefa Sekuła

WTOREK 19 październik

7.00 w intencji Parafian

18.00 + Sylwię Kowalczyk (6 r. śm.), Janusza Pielaszka (4 r. śm.), Gabrielę i Bolesława Pielaszek

ŚRODA 20 październik

7.00 + Edytę Grzesiak, Pawła Sienickiego, Władysława Maciaka, Jana Barbarę Kuźnia i Wiesławę Lorentz

18.00 + Irenę Maciak (im.) i zm. r Maciaków i Zająców

CZWARTEK 21 październik

7.00 intencja wolna 

18.00 + Przemysława Uruskiego (13 r. śm.)

PIĄTEK 22 październik

7.00 + Agatę Rutkowską (int.od mieszkańców ul. Piaskowej)

18.00 intencja wolna

SOBOTA 23 październik

7.00 + Stanisława (m)(1 r. śm.) i Danutę Postek, dziadków Helenę i Stanisława Kucharczyk, Krystynę i Zdzisława Skrzypczaków i Edwarda Asmana 

16.00 Ślub Daniel Puzon i Aleksandra Bugalska

18.00 Z podziękowaniem do Matki Bożej różańcowej za otrzymane łaski oraz z prośbą o zdrowie i dalszą opiekę dla rodziny

NIEDZIELA 24 październik

8.00 + Kazimierza Szmurło (5 r. śm.) zm. z r. Prokopów, Sawickich, Adamków, Sobierajów, Ryszarda, Barbarę, Tadeusza, Helenę, Elę, Halinkę i za dusze w czyśćcu cierpiące

9.30 + Anetę Dybcio

11.00 + Tadeusza Lewińskiego (17 r. śm.), Andrzeja Lewińskiego (4 r. śm.), Teresę Lewińską, zm. z r. Lewińskich, Jędralów, Kurzepów i Talagów

12.30 + Grzegorza i Henryka (m)Sadowskich oraz Mariannę, Małgorzatę i Stefana Kacprzaków, Tadeusza Pacholskiego 

Chrzest Św. Jan Grudzień i Jan Brynda

18.00 + Elżbietę Oziemską