PONIEDZIAŁEK 13 września

8.00 wypominki

8.30 Msza Św. wypominkowe

18.00 + Jana Kurzepę, Jadwigę i  Edwarda Gryczko, Stanisława Kowalskiego, Władysława Lenarcika, Mariannę Kurzepę i za dusze w czyśćcu cierpiące

WTOREK 14 września

7.00 Dziękczynna z okazji 50 r. ur. Katarzyny Swicińskiej z prośbą o Boże blog. i potrzebne łaski

8.30 Dziękczynna  w kolejną rocznicę ślubu Urszuli i Władysława za otrzymane łaski z prośbą o Boże blog. na dalsze lata

18.00 rezerwacja p. Olejnik

ŚRODA 15 września

9.00 w int. Parafian

10.30 Msza Św. dla klas 1-4

12.30 Msza św. dla klas 5-8

18.00 Dziękczynna za ocalenie życia Małgorzaty z prośbą o łaskę nawrócenia

CZWARTEK 16 września

7.00 + Edytę Grzesiak (w dniu imienin)

9.00 Intencja wolna

18.00 + Władysławę Zając i zm. z r. Zająców

PIĄTEK 17 września

7.00 + Mirosława Jarosza

9.00 Intencja wolna

11.00 Msza Św. z udziałem chorych

18.00 Msza Św. zbiorowa do Miłosierdzia Bożego
1. Kacpra Maliszewskiego (1 r. śm.) Stefana Majcher (11 r. śm.), Zenobię Bazyl (1 r. śm.), Włodzimierza Lutka (2 r. śm.), zm. z r. Lutków, Kucińskich, Józefę (k), Jana, Zofię Bartnik
2. + Piotra, Leokadię Sobieraj, Franciszka, Franciszkę Dudek, Józefę (k) Matusińską, Stanisławę (k), Zofię, Wacława (m) Królak oraz wszystkich zmarłych z tych rodzin

SOBOTA 18 września

9.30 + Józefa (m) Motyla i Annę Motyl

10.30 Intencja wolna

12.00 ślub Piotr Baran i Jolanta Igańska

18.00 + Anetę Dybcio

NIEDZIELA 19 września

8.00 + Wacława (m) Książek (intencja ur. i im.) zm. z r. Książków i Durków

9.30 Dziękczynna w 45 r. ślubu

11.00 + Janinę Maciak (1 r. śm,) i Stanisława (m) Maciaka

12.30 w int. Karola w 1 r. przyjęcia sakramentu bierzmowania  z prośbą o Boże blog. i dary Ducha Św.

chrzest: Witold Byrski

18.00 Dziękczynna w 30 r. ślubu Jolanty i Andrzeja z prośbą Boże blog. potrzebne łaski, dary Ducha Św i opiekę Matki Bożej pięknej miłości dla nich i całej rodziny